architectuur

Ecologisch bouwen – concepten en voorbeelden voor duurzaam ontwerpen

ecologisch bouwen duurzaamheid voorbeelden duurzaam ontwerp huis energieverbruik co2 balans levenscyclusanalyse

Grijze energie, grijs water, zwart water, CO2-balans – de lijst voor duurzaam ontwerp en architectuur is lang, en als u ecologisch wilt bouwen, gaan we in deze gids uitgebreid op het onderwerp in. Lees gewoon verder om te begrijpen wat elk van deze termen betekent in de wereld van duurzaam bouwen.

Je hebt vast wel eens gehoord van duurzaam ontwerpen, ecologisch bouwen en andere gelijkaardige concepten. Deze termen gonzen de laatste jaren rond onder ontwerpadviseurs. Door klimaatverandering, natuurrampen en andere omgevingsomstandigheden keren ontwerpers uit alle disciplines over de hele wereld terug naar ontwerpconcepten die al eeuwen bekend zijn. Zo herontdekken ze technische materialen en ideeën. Benaderingen zoals ecologisch bouwen proberen allemaal de effecten van gebouwen, constructies en mensen op het milieu om te keren of op zijn minst te verminderen.

Ecologisch bouwen – duurzame methoden

ecologisch bouwen duurzaamheidsconcepten bouwmethode duurzame architectuur duurzaam ontwerp waldhaus

Als u echter nieuw bent in het concept van duurzame architectuur, kan de terminologie die in het technische jargon wordt gebruikt, verwarrend of moeilijk te begrijpen zijn. Hoewel er tientallen termen en concepten zijn om over te leren, hebben we besloten om enkele van de basisprincipes hieronder voor u samen te stellen.

CO2-voetafdruk

ecologisch bouwen duurzaamheid voorbeelden van bouwen duurzame architectuur duurzaam ontwerp waldhaus

Carbon footprint is een belangrijke term die we veel gebruiken als we het hebben over duurzaam ontwerpen. De carbon footprint verwijst naar de totale hoeveelheid broeikasgasemissies. Dit zijn gassen zoals koolstofdioxide die we genereren door het broeikaseffect. Deze hebben een negatieve invloed op het milieu door temperatuurstijgingen over de hele wereld en worden geproduceerd door een persoon, evenement, product of organisatie. Over het algemeen geldt: hoe lager de CO2-balans, hoe beter het product of de maatregel is voor het milieu.

ecologisch bouwen duurzaamheid voorbeelden van bouwen duurzame architectuur duurzaam design houten gevelbekleding

Een koolstofcalculator wordt ook veel genoemd als we het hebben over zowel het maken als het gebruiken van een product. Gewoonlijk creëert de vervaardiging van een artikel indirect broeikasgassen uit de verbrande brandstof om het eindproduct te maken of naar de consument te verzenden. Directe broeikasgassen daarentegen worden uitgestoten wanneer het daadwerkelijke object wordt verbruikt. Een voorbeeld hiervan is het verbranden van benzine in een auto. Hoewel de ecologische voetafdruk een cruciaal onderdeel is van milieuvriendelijk bouwen, is het complex en moeilijk nauwkeurig te berekenen.

Levenscyclusanalyse

ecologisch bouwen duurzaamheid voorbeelden van constructie duurzame architectuur duurzaam ontwerp tractor gazon energie-efficiëntie

Een levenscyclusanalyse, ook wel levenscyclusanalyse genoemd, is een techniek die analisten en ontwerpers gebruiken als ze ecologisch willen bouwen. Hiermee bedoelen we de milieu-impact van een product gedurende zijn hele “leven”. Een levenscyclusanalyse begint met de winning van de grondstof van een product voor materiaalverbruik, fabricage, distributie, verzending, gebruik, reparatie, onderhoud en uiteindelijk verwijdering of recycling. Een levenscyclusanalyse kan daarom een ​​langdurig en uitgebreid inzicht geven in de inputs en triggers van een product.

ecologisch bouwen duurzaamheid voorbeelden van constructie duurzame architectuur duurzaam ontwerp multiplex transporteren

Dus als je ecologisch bouwt, stel je bijvoorbeeld ontwerpers en andere professionals in staat om twee verschillende opties voor houten stellingen met elkaar te vergelijken. Een optie is de snelgroeiende bron van bamboe. Deze grondstof moet echter duizenden kilometers vervoerd worden om bij de klant te komen. We kunnen deze producten vergelijken met massief esdoorn planken. We kunnen ze lokaal telen en verzenden op minder dan 100 km van de productiefaciliteit. Esdoorn groeit echter niet zo snel als bamboe en komt niet altijd uit duurzame bossen. Soms leiden levenscyclusanalyses niet tot duidelijke antwoorden, maar maken ze een complex, gedifferentieerd begrip van een object mogelijk.

Grijze energie – geaccumuleerd energieverbruik

ecologisch bouwen duurzaamheid voorbeelden van constructie duurzame architectuur duurzaam ontwerp dakbedekking zonnepanelen

De term grijze energie hangt nauw samen met het ecologisch evenwicht en verwijst naar de totale hoeveelheid energie die nodig is om goederen of diensten te produceren. Deze energie wordt ingebed of “belichaamd” genoemd in het product zelf. Daarbij houden we rekening met het hele proces van de levenscyclus van goederen, van initiële productie tot sloop. In het algemeen veroorzaakt bijvoorbeeld de productie van een stalen balk meer uitstoot van broeikasgassen dan een bouwstof als beton. Doorgaans verbruiken natuurlijke materialen minder energie dan door de mens gemaakte bouwmaterialen.

ecologisch bouwen duurzaamheid voorbeelden van constructie duurzame architectuur duurzaam ontwerp ecologisch bouwen

Interessant is dat als het gaat om het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen, de nadruk ligt op het energieverbruik tijdens het gebruik in plaats van op het fabricageproces. Er wordt echter geschat dat als je ecologisch bouwt, grijze energie goed is voor ongeveer 30 procent van het totale energieverbruik gedurende de levensduur van het gebouw. Dit betekent dat het rekening houden met grijze energie een behoorlijke impact kan hebben op de totale hoeveelheid en daarmee de CO2-uitstoot aanzienlijk kan verminderen.

Ecologisch bouwen – recycling van grijs water en zwart water

ecologisch bouwen duurzaamheid concepten bouwmethode duurzame architectuur duurzaam ontwerp afvalwater recyclen zwart water

Afvalwater of afvalwater en zwart water hebben geen betrekking op de werkelijke kleur van de vloeistof, maar op een classificatie van afvalwater. Grijs water komt uit gootstenen, douches, badkamers, vaatwassers en wasmachines. Na een proces en behandeling kunnen we deze watermassa’s in principe hergebruiken voor toiletspoeling, irrigatie en andere niet-drinkbare toepassingen. Het recyclen van afvalwater is van cruciaal belang op veel plaatsen waar de toegang tot vers, schoon water beperkt is.

ecologisch bouwen duurzaamheid voorbeelden van bouwen duurzame architectuur duurzaam ontwerp dakterras planten zonnepanelen

In tegenstelling tot grijs water is zwart water afvalwater van toiletten, bidets en toiletpapier dat ziekteverwekkers en andere gevaarlijke stoffen bevat. Deze mogen daarom niet zonder veilige behandeling in het milieu terechtkomen. De organische stof in zwart water maakt het moeilijk te verwerken, maar als het goed wordt behandeld en gecomposteerd, kan het daadwerkelijk worden hergebruikt voor de stoffen die het bevat. Desondanks is de scheiding van grijs en zwart water vaak een kritische component in ecologisch georiënteerde gebouwen en stadsdelen.