Huis & tuin

Leef energetisch zelfstandig – ook in de tuin zijn de mogelijkheden zeer divers

Leef energetisch onafhankelijk - zonneceldak

Het klimaat en het milieu hebben steeds meer te lijden onder het hoge energieverbruik – vooral in geïndustrialiseerde landen – door de mens. Inmiddels zijn steeds meer consumenten van mening dat hier iets moet veranderen en willen ze het liefst zonder kolen of olie. Met name in Duitsland werd gehoopt dat hernieuwbare energiebronnen zich in het verleden zouden afkeren van fossiele brandstoffen. Hoe ziet de werkelijkheid eruit en kan men echt energetisch zelfstandig leven??

Volgens BDEW (Federale Vereniging voor Energie- en Waterbeheer) behaalden de nieuwe energiebronnen in 2013 een totaal teruglevervolume van ruim 145.800 GWh. De top 3 omvatte windenergiecentrales, biomassarecyclers en fotovoltaïsche systemen. Niettemin kan hernieuwbare energie slechts ongeveer 12 procent van het totale verbruik dekken. Is het verlangen naar energetische onafhankelijkheid slechts een utopie? Welke opties heeft een huishouden vandaag de dag en zijn ze haalbaar? Energie-efficiëntie kan ook in uw eigen tuin worden genoten?

Leef energetisch onafhankelijk – aardwarmte – warmte met een natuurlijke krachtcentrale uit de tuin

Aardwarmtehuizen wonen energetisch zelfstandig

Geothermie of geothermie is gebaseerd op een eenvoudig basisprincipe: naarmate een boorgat dieper wordt, neemt de warmte in het boorgat toe. Hieruit kan een idee worden afgeleid. Als koud water in de schacht wordt gevoerd, kan later warm water worden onttrokken voor verwarmingsdoeleinden.

Natuurlijke geothermie heeft verschillende voordelen ten opzichte van fossiele brandstoffen. Dit omvat onder meer:

– geen verbruik van de energiebron

– geen temperatuurschommelingen (behalve in de directe omgeving van de grond)

– Minder ruimte nodig door diep boren

– het leveren van warmte en/of elektrische energie.

Het voordeel: In ieder geval in het kader van gebouwverwarming kan het gebruik van aardwarmte ook op particuliere schaal praktisch worden gerealiseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een systeem bestaande uit een aardwarmtesonde en een aardwarmtepomp. Vooral degenen die een tuin hebben kunnen hier veel voordelen gebruiken en eenvoudig aardwarmte installeren.

Het volgende gebeurt: Een koude vloeistof wordt met de aardwarmtesonde of een oppervlaktecollector in het diepe boorgat in de tuin gecirculeerd, waar het continu warmte opneemt. De vloeistof warmt op, beweegt in de richting van de warmtepomp en kan een bijdrage leveren aan de verwarming van het gebouw of de bereiding van warm water.

Energetisch zelfstandig wonen – stroom van eigen dak – soms ook geschikt voor tuinhuizen

Alternatieve verwarming en zonne-energie zijn energetisch onafhankelijk

Naast de aarde, waarvan de bruikbare warmte voortkomt uit de tijd van ontstaan ​​en het radioactieve verval, is de zon een van de energiebronnen die tegenwoordig steeds meer wordt aangeboord. Het voordeel: net als bij aardwarmte is zonlicht beschikbaar zonder enige degradatie of bewerking. Het geheel kan onder andere worden gebruikt door fotovoltaïsche installaties.

Dat laatste is gebaseerd op het feit dat de fotonenstroom van zonlicht in bepaalde materialen ladingsdragers – de elektronen – mobiliseert en zo elektriciteit kan produceren. Inmiddels is de ontwikkeling van zonnecellen zo ver gevorderd dat zelfs alledaagse voorwerpen met zonlicht kunnen worden bediend.

Vooral Duitsland heeft de afgelopen jaren een boom meegemaakt op het gebied van PV-systemen. Volgens EurObserv’ER Fotovoltaïsche Barometer 2015 de installatiecijfers voor de jaren 2010 tot 2012 waren elk meer dan zeven MW en een easyCredit-enquête toonde aan dat 81% van de Duitsers hun eigen elektriciteit zou willen opwekken uit zonnecellen. Een reden voor de stijging was de ondersteuning van de planten via teruglevertarieven. Systemen die stroom aan het net leveren, kregen soms meer dan 50 cent per kWh. Inmiddels zijn de tarieven flink gedaald, de vaste teruglevertarieven in augustus 2015 (afhankelijk van de grootte van het systeem) waren maximaal 12,34 cent per kWh.

Tip: Als u een groot tuinhuis heeft, kunt u ook een klein zonnestelsel op het dak laten werken. Natuurlijk is het belangrijk om vooraf te weten wat de situatie en andere lokale omstandigheden zijn.

Leef energetisch onafhankelijk – warmte met de zon – thermische zonne-energie maakt je onafhankelijk

Energieonafhankelijk wonen zonthermisch systeem-verwarmingshuis

Zonnecellen zijn echter niet de enige manier om de energie van de zonnestralen te benutten. Als het gaat om thermische zonne-energie, vertrouwen huiseigenaren op een andere eigenschap van zonlicht: het vermogen om een ​​medium te verwarmen. Tegenwoordig is het in privé-omgevingen gebruikelijk om platte of vacuümbuiscollectoren te gebruiken.

Hun functionele basisprincipe kan met elkaar worden vergeleken. De collector is gericht op de zon. Wanneer de zonnestralen het collectoroppervlak raken, verwarmt hun energie een dragermedium (bijvoorbeeld een H2O-propyleenglycol / of diethyleenglycol mengsel), dat op zijn beurt kan worden aangesloten op een warmtewisselaar en de verwarming van het gebouw of warm water realiseert. In dit opzicht zijn er op sommige punten overlappingen in het principe van thermische zonne-energie – geothermische energie.

Het gebruik van thermische zonne-energie vereist echter:

– het vervangen van het verwarmingssysteem

– Bouwwerkzaamheden op het dak van het gebouw

– Voldoende zonneschijn

– Antivriesoplossingen (voor de wintermaanden)

vooraf.

Leef energetisch onafhankelijk – waar moet rekening mee worden gehouden bij het nemen van passende maatregelen?

Zonnecel fotovoltaïsche tuinhuizen zijn energetisch onafhankelijk

In principe is het vandaag al mogelijk om zichzelf te voorzien van thermische energie en elektriciteit – zonder elektriciteitscentrales te gebruiken en:

– Geld

– aardgas of

– aardolie

verplicht afhankelijk zijn. Dit geldt echter alleen voor eigenaren van onroerend goed, aangezien huurders nauwelijks PV- of aardwarmtesystemen kunnen implementeren. Een tuin maakt het nog makkelijker, want bouwwerkzaamheden zijn veel makkelijker uit te voeren. Daarbij is het echter altijd problematisch om kosten en baten tegen elkaar af te wegen.

Er is nog ruimte voor verbetering in het gebruik van aardwarmte. Zeker tegen de achtergrond van de kosten, die al snel kunnen oplopen tot vijfcijferige eurobedragen per gebied, is het altijd nodig om een ​​afweging te maken. Tegelijkertijd moet het project specifiek worden begeleid door experts.

Belangrijk: iedereen die wil vertrouwen op hernieuwbare energiebronnen, moet officiële catalogi van regels kennen en naleven. Daarnaast moet op dit punt duidelijk zijn dat operators aan een bepaald systeemrisico zijn blootgesteld. Passende bescherming is dan ook aan te raden, aangezien niet elke opstalverzekering de risico’s van een dergelijk systeem afdoende dekt.

Overzicht van uitdagingen:

– Kosten versus baten vraag

– professionele installatie

– energetisch correcte conceptie

– technische risicovoorziening

– Officiële regelgevende maatregelen (mijnwet, waterwet, bouwrecht, enz.).

Leef energetisch onafhankelijk – zonnecellen op het dak

energetisch-zelfstandig-wonen-zonne-energie woningvoorziening

Leef energetisch onafhankelijk – milieuvriendelijke alternatieven

energetisch-zelfstandig-wonen-huis-verwarming-wintermaanden