huishouden

Is verwarmen met elektriciteit duurzaam? De nieuwe verwarmingstechnologieën in één oogopslag

Fossiele brandstoffen zoals olie hebben hun tijd gehad en over een paar jaar zal ook gas een schot in de roos zijn. De fundamentele energiewaarden van onze samenleving zijn veranderd. Terwijl verwarming met elektriciteit decennia geleden als verspillend werd beschouwd, hebben nieuwe aspecten het perspectief veranderd. Ideaal is het als de elektriciteit voor verwarming wordt opgewekt uit de eigen fotovoltaïsche installatie of in ieder geval groene stroom wordt verkregen. Dit is de enige manier om elektrisch verwarmen duurzaam te maken, en wel met warmtepompen.

Verwarming met elektriciteit: nieuwe verwarmingstechnologieën

Verwarming met uw eigen fotovoltaïsche installatie op het dak van het huis

Professor Norbert Fisch, hoofd van de Instituut voor Bouw- en Zonnetechnologie aan de Technische Universiteit van Braunschweig, gelooft dat elektriciteit een van de belangrijkste verwarmingstechnologieën zal zijn. Fotovoltaïsche en windenergie pompen groene stroom in de systemen. Elektrisch verwarmen kan nog efficiënter met elektrische warmtepompsystemen. De vanaf 2021 verwachte CO2-prijs zorgt voor een verdere verlaging van het verwarmen met groene stroom.

Verwarmen met elektriciteit: warmtepompsystemen zorgen voor duurzaam rendement

Duurzame verwarming Elektrische voorraadverwarming met bediening aan de muur

Deze systemen gebruiken de warmte die van nature in de lucht en in de aarde zit en pompen deze via een koelmiddel in het verwarmingssysteem. Dit verdampt en stroomt vervolgens in een elektrisch aangedreven compressor. De compressor verhoogt de druk en temperatuur. De op deze manier geabsorbeerde energie wordt door het koudemiddel overgedragen aan het verwarmingssysteem. Deze beproefde technologie wordt al gebruikt in 30% van alle nieuwe gebouwen. Zo’n warmtepomp kan het elektriciteitsverbruik van een elektrische kachel met tweederde verminderen. Bij de inkoop van elektriciteit loont het de moeite om een ​​intensieve vergelijking van de leveranciers te maken. Als u met uw eigen meetapparaat kunt aantonen dat het verwarmingscircuit een aparte stroomvoorziening heeft, ontvangt u bijzonder voordelig verwarmingsvermogen.

Verwarmen met elektriciteit: infrarood verwarming is prettig

Duurzaam verwarmen met elektriciteit, diverse nieuwe verwarmingstechnieken

De infrarood verwarming is gebaseerd op de verwerking van elektriciteit en genereert comfortabele warmte. Hier worden grote oppervlakken op muren, plafonds of vloeren verwarmd door elektrisch geleidende platen te installeren. De stralingswarmte van de panelen kruipt letterlijk onder de huid. Deze kachels zijn zeer aangenaam en efficiënt, maar de verwarming werkt alleen rechtstreeks op de oppervlakken die op deze manier zijn uitgerust.

Wat is elektrische opslagverwarming??

Verwarming-met-elektriciteit warmtepompsystemen elektronisch geregeld via de Smart Home-app

Deze radiatoren vangen de opgewekte warmte op en geven deze op verschillende tijdstippen af ​​aan de te verwarmen ruimte. Sommige elektriciteitsleveranciers bieden ‘s nachts bijzonder goedkope stroom aan, die dan kan worden gebruikt voor verwarming overdag. Slimme systemen houden rekening met de hoeveelheid op te slaan elektriciteit, weergegevens en benodigde ruimte, waardoor de kosten worden geoptimaliseerd. Zonder slimme systemen is het moeilijk in te schatten hoeveel er moet worden opgeslagen. Doorstroomverwarmers zorgen voor het warme water. Geweldige leveranciers alle systemen vanuit één enkele bron leveren.

Verwarming met elektriciteit: vloerverwarming

Verwarming met vloerverwarming Voordelen op een rij Tips

De vloerverwarming zorgt voor een optimale warmtetoevoer. Deze elektrische kachels worden hoog in de vloer geïnstalleerd en kunnen de ruimte sneller verwarmen dan traditionele watervoerende systemen. Het stroomverbruik is hoog.

Verwarming op elektriciteit: radiatoren en convectoren

Verwarmen met elektriciteit Voor- en nadelen van radiatoren en convectoren

Deze elektrische radiatoren worden rechtstreeks in het stopcontact gestoken. Het rendement is hoog, maar dat geldt ook voor de kosten bij gebruik als enige verwarming. De afgegeven warmte heeft een gunstig effect. Wees voorzichtig met convectoren met ventilator, deze ventilatoren kunnen namelijk geluid maken. Luchtverhitters verwarmen ruimtes zeer snel en verbruiken veel elektriciteit.

Staatsfinanciering

Duurzame verwarmingssystemen in één oogopslag Tips voor verwarmen met elektriciteit

De staat wijst aanzienlijke middelen toe aan innovatieve technologieën zoals warmtepompen, slimme woningen en fotovoltaïsche energie. Dit is bedoeld om de energietransitie te ondersteunen bij de uitstap uit kolen en kernenergie. Deze zijn van de Reconstructie Kredietinstituut toegekend aan bedrijven en particulieren. Ook energiegerelateerde renovaties in oude gebouwen komen in aanmerking. Met systemen voor warmtekrachtkoppeling kunnen huiseigenaren elektriciteit opwekken wanneer ze verwarmen. Deze thermische centrales van het kleine bloktype worden ook gefinancierd