Wonen

Kelder onder water – preventieve maatregelen en eerste belangrijke stappen

Hoe mooi de zomer ook is, hij brengt ook veel stormen met zich mee. En hevige regenbuien hebben op den duur een gevaarlijk gevolg: overstromingen. Boven een bepaalde hoeveelheid water kan de bodem geen water meer opnemen, het blijft stromen in rivieren en meren, die dan op een gegeven moment overvol raken en overstromen. Een kelder vol water is slechts een van de verschrikkelijke gevolgen van overstromingen en overstromingen. Maar als je precies het probleem hebt, moet je niet wanhopen en dingen doen die overhaast en overhaast zijn. Want deze kunnen net zoveel schade aanrichten als te laat ingrijpen en zelfs levensbedreigend zijn. Dus wat moet je doen als je kelder onder water staat? En wat zijn geschikte preventieve maatregelen? We leggen het je uit!

Voorkomen dat een kelder onder water komt

Kelder onder water - draag laarzen en handschoenen om de huid te beschermen

De eenvoudigste manier om uw huis tegen overstromingen te beschermen, is wanneer u zich nog in de planningsfase bevindt. Beschermende maatregelen worden niet alleen aanbevolen in overstromingsrisicogebieden. Om verschillende redenen kunnen ook in andere regio’s overstromingen optreden. Informeer daarom bij uw bouwbedrijf naar eventuele structurele maatregelen. Degenen die voorkomen dat een kelder onder water komt te staan ​​en die nog tijdens de bouwfase kunnen worden gepland, afhankelijk van de vereisten en het terrein, zijn:

Maatregelen voor aanvang bouw

Overweeg preventieve maatregelen in plaats van kelder onder water

 • Waterdichting, barrièrepleister en drainagesystemen, die voorkomen dat water door de muren binnendringt.
 • Zwart-witte kuipen
 • Bepaling van het ontwerpwaterpeil, met andere woorden het hoogste waterpeil dat ooit is gemeten op de plaats van het te bouwen gebouw. De planner bepaalt dit.
 • Het huis verhoogd bouwen.
 • Terugstroomkleppen in de leidingen voorkomen dat er water uit het overvolle riool in de waterleidingen van het huis komt (meestal zelfs verplicht).
 • Je zou de moeten krijgen Sluit buitengebieden niet te veel af, want hoe meer asfalt, beton of ander afdichtingsmateriaal zich over het terrein verspreidt, hoe minder water de bodem kan opnemen. Gebruik daarom materialen die water kunnen opnemen (grind of speciale straatstenen) en laat voldoende groen over.

Waarmee je achteraf kunt inbouwen om een ​​onderwaterkelder te vermijden

Kelder onder water - wat te doen als kelderruimtes onder water staan?

 • Terugstroomkleppen voor de leidingen kan achteraf worden gemonteerd.
 • Stappen voor deuren kan grondgebonden gebouwen beschermen tegen het binnendringen van overstromingen. Vooral een kelderdeur moet met een dergelijke trede worden uitgerust. Om te voorkomen dat je kelder onder water komt te staan, is een hoogte van 10 tot 15 centimeter aan te raden.
 • Regentonnen of waterreservoirs kan overtollig regenwater opvangen en zo de bodem ontlasten door het water geleidelijk af te geven. Ze kunnen in de grond worden ingebouwd en zijn niet zichtbaar. Het opgevangen regenwater wordt ook gebruikt voor de bewatering in de hete zomermaanden.
 • Verkeersdrempels zijn erg praktisch voor huizen die in een depressie of helling staan, omdat ze voorkomen dat het water het pand bereikt. Maar houd er rekening mee dat voor zo’n aarden dam ook een bouwvergunning nodig is.
 • opstanden zijn gebouwd rond kelderramen om te voorkomen dat water door deze zwakke plekken binnendringt. Ook al Onder druk staande waterdichte kelderramen zijn mogelijk.
 • Afsluitingen voor bouwopeningen kan voorkomen dat een kelder onder water komt te staan.
 • Mobiele beschermende elementen kunnen het huis beschermen tegen overstromingen als ze tijdig worden geïnstalleerd. Dit zijn bijvoorbeeld schotplaten en stoplogsystemen die aan bouwopeningen worden bevestigd.

Uiteraard kunt u bij de bouw van uw huis al rekening houden met eventuele retrofit-elementen en deze installeren. Bedenk ook: alleen omdat u tal van beschermende maatregelen heeft genomen, is er geen garantie dat de kelder op een dag niet onder water komt te staan. Hier moet je van op de hoogte zijn.

Kelder onder water – wat te doen??

Tips voor ondergelopen kelderruimtes - wat wel en niet te doen

Het is dus belangrijk om niets te haasten als de kelder onder water staat. Zo angstaanjagend als een kelder vol water er op het eerste gezicht uitziet – blijf kalm. Als u iets verkeerd doet, kunt u zelfs uw leven in gevaar brengen of de schade verergeren. Dus je hebt water in de kelder – wat doe je nu, stap voor stap??

1. Kelder vol – wat te doen? Ga niet het water in!

Kelder onder water - schakel elektriciteit en water uit om ongelukken te voorkomen

Kelders hebben ook een stroomvoorziening. Het zou daarom levensbedreigend zijn om in het water te stappen. Ga in plaats daarvan naar de zekeringkast en bedien de hoofdzekering om kortsluiting te voorkomen. Maar nu is het zo dat de meterkast vaak in de kelder staat. Dus wat doe je bij een overstroming in de kelder als je niet bij de beveiliging kunt komen zonder op het water te stappen? Bel dan zeker de brandweer!

Draai het water dicht en spoel de leidingen goed na na het reinigen

Niet alleen elektriciteit vormt een risico. Gevaarlijke stoffen die in de kelder worden opgeslagen, kunnen zich ook met het water hebben vermengd (bijvoorbeeld stookolie). Dit is nog een reden waarom de brandweer moet worden ingeschakeld, zoals aanbevolen door het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbestrijding (BBK). Uit voorzorg kunt u de waterkraan ook via de hoofdkraan dichtdraaien tot de brandweer arriveert.

2. Kelder onder water – laat het water vanzelf zinken

Wacht indien nodig tot het waterpeil daalt voordat u gaat leegpompen

Als de kelder onder water staat, kunt u het beste meteen beginnen met pompen. Maar dat kan fataal zijn als je te veel haast hebt. Hoe moeilijk het ook is, in sommige situaties moet je wachten tot het waterpeil vanzelf is gezakt. Dit is nodig wanneer het waterpeil bijzonder hoog is. Over het algemeen is het waterniveau buiten lager dan het waterniveau in huis zou moeten zijn. Alleen dan mag er water uit de kelder worden gepompt.

3. Breng de verzekeringsmaatschappij op de hoogte, documenteer de situatie en schakel experts in

Bel verzekering om de juiste stappen te verduidelijken

Het is duidelijk dat je het water zo snel mogelijk moet afvoeren zodat de gipsplaat, houten elementen in de constructie en isolatie niet opzuigen. Maar u moet deze stap met experts bespreken. In sommige situaties wordt het leegpompen niet aanbevolen als de kelder onder water staat – bijvoorbeeld als modder en water zelfs door de vloerplaat zijn gedrongen. Soms moet je zelfs de kelder onder water zetten.

Lijst met schade en maak foto's voor verzekering

Daarom: Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij om correct te handelen en uw verzekeringsclaims niet te verliezen. Daar krijgt u te horen of u contact moet opnemen met bouwkundig ingenieurs en bouwexperts. Dan kun je alles documenteren. Maak foto’s van de situatie. Deze dingen worden later gedocumenteerd door de toegewijde experts, evenals nadat het water is verdwenen, dat u ook kunt overnemen. Informeer bij de verzekeringsmaatschappij in hoeverre een taxateur nodig is. Laat tot die tijd alles zoals het is en gooi niets weg!

4. Pomp naar beneden

Kelder onder water - Wan kan leeggepompt worden zonder het huis te beschadigen

Voordat u begint te pompen, moet u er niet alleen zeker van zijn dat er geen water meer binnenkomt. Ook de grondwaterstand zou weer op het normale niveau moeten zijn. Een deskundige kan dit alles het beste beoordelen. Beslis in geen geval zelf, want fouten kunnen vervelende gevolgen hebben: van wateroverlast tot wateroverlast tot scheuren in het metselwerk en problemen in de statica van het huis.

5. Begin met schoonmaken

Reinig de modder terwijl deze nog nat is

Je bent eindelijk van het water af, ongeacht de route. Maar de zaak is nog lang niet voorbij. Want nu vindt de schoonmaak plaats en dat is belangrijker dan je zou denken. Eventuele modder moet worden verwijderd als deze nog nat is, want als deze eenmaal is opgedroogd, kan deze soms zo hard worden als beton. Moddervuil op de muren kan direct worden afgespoeld. Wacht niet tot het opdroogt. Ook is het belangrijk dat modder en water niet in contact komen met de huid, daar deze gevaarlijke stoffen kunnen bevatten. Draag waterdichte beschermende kleding, evenals handschoenen en rubberen laarzen!

Modder die niet door de ramen of deuren is binnengedrongen, kan een waarschuwingssignaal zijn. Als dit door het rioolstelsel, d.w.z. afvoeren, of zelfs door de vloerplaat is gedrongen, betekent dit waarschijnlijk dat de statica van het huis beschadigd is. Dit wordt gecontroleerd door experts.

Zet meubels op of neem ze mee naar buiten om te drogen

Tapijt en/of meubels verwijderen. Het is het beste om ze buiten te laten drogen. Als dit niet mogelijk is, tilt u het meubel in ieder geval op door het op blokken of stenen te plaatsen. Hierdoor kan de lucht eronder beter circuleren en het gebied drogen. Ventileer ook de kelderruimtes. Zolang het niet regent, kunnen de ramen en deuren ongestoord open blijven.

6. Droog de kelderruimtes

Drogers zijn effectief, maar niet altijd voldoende

Omdat de kelder onder water stond, blijft er ondanks het leegpompen natuurlijk veel vocht in het pand. Om schimmel, geurtjes en andere problemen te voorkomen, moet de kelderruimte natuurlijk worden gedroogd. Eenvoudige ventilatie is hier niet voldoende. Koop in plaats daarvan speciale drogers. Je kunt ze zowel lenen als kopen voor prijzen tussen de 100 en 150 euro.

Bouwexperts wijzen er echter op dat een droger alleen niet altijd voldoende is. Dekvloer, gipsplaat en verborgen bouwmaterialen kunnen een grotere uitdaging blijken te zijn. Huur daarom hier ook een expert in. Naast eventuele contactgeluidisolatie zal hiervoor ook een boorkern nodig zijn om de toestand beter te kunnen beoordelen.

Tips om mogelijke schade door een onderwaterkelder te verminderen

Waar moet je op letten na de watersnoodramp?

 • Informeer iedereen in het huishouden over het belang en de werking van de hoofdzekering. Vooral kinderen moeten weten dat ze moeten weten in het geval van een overstroming ga nooit het water in zou moeten!
 • Bewaar alle items in de kelder op planken. Deze zijn bij voorkeur van metaal.
 • Alle elektrische apparaten worden niet direct op de vloer geplaatst, maar minimaal 15 cm hoger (bijvoorbeeld op een sokkel).
 • In risicogebieden, waar vaker overstromingen kunnen voorkomen, kunnen de elektrische en verwarmingssystemen worden verplaatst naar de hogere verdiepingen.
 • Wees voorzichtig met wat je in de kelder opbergt: vermijd gevaarlijke stoffen en waardevolle spullen.
 • U dient stookolietanks vast te zetten door ze te verankeren. Als de kelder onder water staat, kunnen ze omhoog drijven.
 • Behang en tapijt zijn minder geschikt voor kelderruimtes. Kies tegen standaard dekvloer en gebruik ook tegels.
 • Stopcontacten moeten hoger in de kelder zijn.

Waar moet je op letten na de ramp??

Beschermende maatregelen om de schade veroorzaakt door overstromingen te verminderen

 • Drink voorlopig geen kraanwater. Gebruik in plaats daarvan mineraalwater, zelfs om te koken!
 • Voordat u de drinkwaterleidingen opnieuw gebruikt, moet u ze grondig spoelen.
 • Niet eten of roken tijdens het opruimen! Vuur (bijvoorbeeld van lucifers of aanstekers) mag ook niet worden gebruikt.
 • De elektriciteits- en gasleidingen en elektrische apparaten worden pas weer ingeschakeld zodra alles droog is. Deze beslissing moet worden genomen door een professional.